Nieuws

Veenendaal als ICT stad kan ambitieuzer en Smarter

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente Veenendaal zich Profileert als ICT centrum van de regio. Daar bleek nogal wat aan aan te scherpen. Doelstellingen zijn vrijblijvend en monitoring blijft achterwege. Als Veenendaal het ICT centrum van de regio wil zijn, moet de gemeente de regie naar zich toe trekken.

Lees verder

Aantal GroenLinks-stemmers in Veenendaal vervijfvoudigt

Meer dan 2000 Veenendalers hebben 15 maart hun stem uitgebracht op GroenLinks. Dat is een vervijfvoudiging van het aantal stemmen op GroenLinks t.o.v. 2012. Ruim 5% van de Veenendalers steunde hiermee de partij van oud-Veenendaler Bram van Ojik. In Veenendaal bracht 84,7% van de kiesgerechtigden haar stem uit. De afdeling Veenendaal bedankt al deze Veenendalers voor het vertrouwen in de partij. Samen zorgen we ervoor dat Nederland en Veenendaal een beetje groener, eerlijker en vrolijker wordt.

Jurgen Hillaert, voorzitter afdeling GroenLinks Veenendaal

 

Lees verder

Meneer Trump

Meneer Trump,                           

Dit is een boodschap van de gemeente Veenendaal, een plaats in Nederland, u weet wel, die van 'Netherlands second'.  Welkom bij de introductie over de plaats, u zult het fantastisch vinden. Veenendaal is trouwens een stad. Dat is een alternatief feit.

Lees verder

Oprichting nieuwe streekomroep kan door na amendement GroenLinks

De lokale omroep voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en omstreken is in financieel zwaar weer beland. Ondermeer omdat Veenendaal tot nu toe geen financiele bijdrage leverde. Nu ligt er een plan om de beide beheerstichtingen te fuseren, de schulden te saneren en tot een breedgedragen streekomroep te komen. De plannen waren hoopgevend, maar de raad twijfelde. Een amendement van GroenLinks om een extra meetmoment in te bouwen voordat het tweede deel van de subsidie werd uitgekeerd wist de meeste partijen over de streep te trekken.

Lees verder

College pikt rol gemeenteraad in bij bestemmingsplan Castor

in 2005 heeft de gemeenteraad de kaders gesteld voor woningbouw op het Castorterrein. Afspraak was dat er voor 30% sociale woningbouw, woningen met een maximle huurgrens van € 710,68 gebouwd zouden worden. Ook al is het even geleden dat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen, voor GroenLinks betekent dit niet dat het College van B & W 10 jaar later zelfstandig akkoord kan gaan met het voorstel van de ontwikkelaar om ALLEEN vrije sector huurwoningen te bouwen.

Vrije sector huurwoningen zijn duurdere huurwoningen. Laat er nu juist een schreeuwend tekort zijn aan woningen in het lagere huursegment (sociale woningbouw), waardoor er lange wachtlijsten ontstaan, juist omdat er zo weinig aanbod is. Het is gebruikelijk dat een college van B & W kaders die de gemeenteraad stelt niet zelf verandert, maar eerst terugkomt naar de gemeenteraad voor het wijzigen van deze kaders. Doe je dat niet dan neem je de gementeraad niet serieus. 

Het feit dat er zo weinig betaalbare  huurwoningen zijn, veel te lange wachtlijsten en het college op de stoel van de gemeenteraad gaat zitten, is voor GroenLinks een reden om tegen dit bestemmingsplan te stemmen

 

 

Verplichte tegenprestatie kost meer werk en geld dan het oplevert

Sinds 2015 geldt voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, dat zij een verplichte tegenprestatie moeten leveren. De gemeenteraad van Veenendaal heeft in 2015 besloten op welke manier dit ingevuld moet worden: 4 uur per week en als het aan sommige fracties had gelegen nog wel meerdere uren per week verplicht gratis te werk gesteld worden, omdat je een bijstandsuitkering ontvangt. GroenLinks stemde tegen omdat wij liever geld geven om mensen AAN het werk te krijgen, in plaats van geld uitgeven aan beleid dat mensen NIET aan het werk helpt.   

Waarom ziet GroenLinks niets in de verplichte tegenprestatie ? Wij vinden dat bijstandsgerechtigden er meer aan hebben als zij door gemeenten naar betaaald werk begeleid worden, maar daar is de tegenprestatie niet voor bedoeld. Een vrachtwagenchauffeur die op dit moment niet in het bezit is van een 'code95 certifcaat' heeft meer baat hulp om dit certificaat te behalen, dan dat hij gedwongen koffie schenkt in een bejaardenhuis. 

In 2016 werd er een tussenevaluatie van een jaar tegenprestatie behandeld, waaruit duidelijk werd dat slechts 35% van de inwoners die een bijstandsuitkering ontvangt en die beoordeeld zijn door de gemeente een tegenprestatie verricht. De uitvoeringskosten zijn enorm en de effectiviteit laag. Nou dat zet dus geen zoden aan de dijk.

GroenLinks vindt dat energie en geld beter besteed moet worden.