Nieuws

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 9 oktober werd de campagne gestart tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. GroenLinks was erbij en natuurlijk de wethouder die het schilderij onthulde. Maar geen andere partij. Toch is het onderwerp belangrijk: dit betreft de.meest kwetsbaren.die soms voor het leven getekend worden. Daarvan waren ter plekke indringende verhalen. Gelukkig ook van hoop en kracht. Maar ook van signalen die niet (h)erkend worden en daarom is er dus deze campagne.

Verbreding Rondweg Oost overbodig

Onlangs presenteerde gedeputeerde Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht de uitkomsten van een onderzoek naar de alternatieven voor de verbreding van de rondweg oost. Haar conclusie: De alternatieven zetten te weinig zoden aan de dijk en de verbreding is onvermijdelijk. GroenLinks Veenendaal is niet overtuigd.

Lees verder

Veenendaal Verder Brengen

Afgelopen maandag 3 juli, behandelde de gemeenteraad de kadernota 2018-2022. Daarbij sprak Kees Oskam namens GroenLinks de algemene beschouwingen uit. Omdat op dat moment het reeds één uur 's nachts was geweest, kunnen we ons voorstellen dat u die gemist heeft, daarom hieronder de tekst van de algemene beschouwingen.

Lees verder

Veenendaal ICT Stad

Afgelopen jaar zijn er zichtbare stappen gezet om van Veenendaal een ICT-stad te maken. GroenLinks bezocht de bijeenkomst in Vonk360, waar een goed beeld werd gegeven van de activiteiten door gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.

In 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd om geld beschikbaar te stellen voor fase I de startup van ICT campus en deze maand valt het besluit of er geld beschikbaar gesteld wordt voor fase II de fysieke locatie, zoals dit in 2016 werd genoemd in de strategische ICT visie.

 

Lees verder