Standpunten

Gemeente

GroenLinks vindt dat Veenendaal van de inwoners is en niet van de bestuurders. Tussen de verkiezingen in moeten de inwoners van Veenendaal ook hun zegje kunnen doen. Dat is goed voor de stad als geheel en voor de individuele inwoners. Iedereen wil toch invloed hebben op haar of zijn eigen omgeving? Daarom wil GroenLinks buurtbewoners zo vroeg mogelijk betrekken bij ruimtelijke plannen. Ook bij plannen die een sociale impact hebben op een buurt moeten de inwoners betrokken worden.

Rechtvaardig Veenendaal

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de BTW en verlaagt de dividendbelasting. Dit is oneerlijk en kan anders. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: in Nederland en in Veenendaal.

Verandering in Veenendaal

GroenLinks wil een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving.