Standpunten

Gemeente

GroenLinks vindt dat Veenendaal van de inwoners is en niet van de bestuurders. Tussen de verkiezingen in moeten de inwoners van Veenendaal ook hun zegje kunnen doen. Dat is goed voor de stad als geheel en voor de individuele inwoners. Iedereen wil toch invloed hebben op haar of zijn eigen omgeving? Daarom wil GroenLinks buurtbewoners zo vroeg mogelijk betrekken bij ruimtelijke plannen. Ook bij plannen die een sociale impact hebben op een buurt moeten de inwoners betrokken worden.