Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Verandering begint in Veenendaal #Veenendaal2.0

Verandering begint in #Veenendaal2.0

GroenLinks wil een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De...

Lees meer
Veenendaal Gemeentehuis

1. Democratie & Participatie

Veenendaal is van de inwoners en niet van de bestuurders. Daarom moet de gemeente proberen haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van beleid...

Lees meer
Buurten en wijken

1.1 Buurten en wijken

De gemeente werkt voor onze inwoners en moet daarom dicht bij de inwoners staan.

Lees meer
Veenendaal Gemeentehuis

1.2 Burgemeester & Wethouders

Voor gesubsidieerde verenigingen en stichtingen wordt een wethoudersnorm ingevoerd. Gesubsidieerde organisaties waar salarissen worden uitbetaald die hoger zijn...

Lees meer
Binnenveld

1.3 Stedenband, Food Valley

Veenendaal moet alleen een nieuwe stedenband aangaan als hiervoor voldoende draagvlak is onder de inwoners.

Lees meer
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

1.4 Strategische Visie

GroenLinks onderschrijft de recentelijk door de gemeenteraad vastgestelde Strategische Visie 2040.

Lees meer
Natuur

2. Natuur, Milieu & Energie

GroenLinks is trots dat op haar initiatief Veenendaal energieneutraal wordt in 2035. De eerste plannen zijn gemaakt. GroenLinks zal de vorderingen met aandacht...

Lees meer
Duurzaam verwarmen

2.1 Duurzame verwarming

In Nederland willen we niet langer op gas koken. Dit doen wij om de CO2 uitstoot te verminderen.

Lees meer
Ruisseveen

2.2 Meer groen, minder tegels

Veel Veenendalers vinden een groene omgeving belangrijk. Toen duidelijk werd dat in het Ruisseveen een groot deel van de bomen zou worden gekapt, kwam de hele...

Lees meer
Markt

3. Werk & Economie

Veenendaal is een bedrijvige gemeente. GroenLinks wil dat dit zo blijft.

Lees meer
ICT kantoor

3.1 ICT-stad, maakindustrie

In de afgelopen jaren heeft Veenendaal zich op de kaart gezet als ICT-stad en Winkelstad.

Lees meer
Horeca

3.2 Een levendig centrum, koopzondag

Om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat er een actief en stimulerend horecabeleid is.

Lees meer