Nieuws

Regionale Energie Strategie: Wie gaat erover?

Het is een beetje laat, maar nu staat de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. In Parijs is een klimaatakkoord getekend dat de ondertekenaars dwingt echt iets te doen. De rijksoverheid heeft bepaald dat Foodvalley een van de 30 regio’s is die met een gezamenlijk plan zullen moeten komen.  Dat betekent dat er ook lokaal en regionaal actie moet worden ondernomen. De regio FoodValley is begonnen met een Regionale Energie Strategie, (RES) die ervoor moet zorgen dat in 2050 er geen CO2 meer wordt uitgestoten in de regio. Dat is nogal wat.

Veenendaal heeft, op initiatief van GroenLinks, al besloten om in 2035 energieneutraal te zijn. Nu moet er nog worden uitgewerkt wat dat regionaal betekent. GroenLinks vindt dat te belangrijk om zonder meer aan de wethouder en de ambtenaren over te laten. Niet omdat zij er geen verstand van hebben, maar omdat zij geen vertegenwoordigers van de Veenendalers zijn en de raad wel. Een motie van GroenLinks om een klankbordgroep uit de op te richten om de wethouder bij te staan, werd ingetrokken nadat de wethouder had toegezegd de raad op andere manieren betrokken te houden. 

Lees verder

Integraal Beleidskader Sociaal Domein, een eerste reactie

Vorige week heeft het college van B&W het langverwachte integraal beledskader sociaal domein naar de adviesraden gestuurd. Dat is de laatste stap voordat het wordt vastgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoewel de Gemeenteraad en de adviesraden nog hun zegje moeten doen, stuurde het college alvast een ronkend persbericht van 3 pagina's de wereld in, Dat persbericht roept al de nodige vragen op. Aangezien de inleidende beschietingen voor de behandeling in de raad in december blijkbaar al begonnen zijn Is hier alvast onze eerste reactie op het persbericht: GroenLinks is van mening, dat als de gemeente teveel afwentelt op zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de inwoners, het misschien in eerste instantie wel geld oplevert, maar het risico in zich draagt, dat dit uiteindelijk als een boemerang op de Veenendaalse gemeenschap terugkomt.

Lees verder

Algemene beschouwingen

Op 8 juli is de kadernota voor de jaren 2020-2023 besproken. Fractievoorzitter Kees Oskam sprak daar de volgende algemene beschouwingen uit.

Lees verder

GroenLinks krijgt weer meer stemmen in Veenendaal

It takes cool people

Bij de verkiezingen voor het Europees parlement hebben vijfenhalf procent van de Veenendalers op GroenLinks gestemd. Dat is vergelijkbaar met de uitslag van de provinciale verkiezingen in maart. Ten opzichte van vijf jaar geleden is het aantal stemmen ongeveer verdubbeld.  Omdat de opkomst in Veenendaal, net als in de rest van Europa, hoger was dan vijf jaar terug, is het aandeel niet helemaal verdubbeld. We stegen van 3,2% van de stemmen naar 5,5%. GroenLinks is blij met deze uitslag. Het geeft een mooie basis om de groene beweging verder uit te bouwen. 

Lees verder

Huis-aan-huis met GroenLinks

GroenLinks komt naar je toe deze zomer

Ook buiten verkiezingstijd luistert GroenLinks naar bewoners van Veenendaal. Daarom gaan we iedere maand de wijk in om aan Veenendalers te vragen wat er beter kan.

Op deze manier blijven we zichtbaar, horen we wat er leeft in de stad en laten we bewoners zien dat ze ons méér waard zijn dan alleen hun stem. Want dit onderdeel van de campagne levert niet alleen de meeste stemmen op—het draagt ook bij aan het vertrouwen van burgers in de politiek. En daarbij is het natuurlijk ook heel gezellig om samen de stad in te gaan en na afloop wat te drinken.

Lees verder

Een groener Utrecht

Wapen provincie Utrecht

Op 20 maat waren de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschapsbesturen. Veel van u wisten dat al; de opkomst in Veenendaal was 60 procent. Dat is zoals traditioneel in Veenendaal flink hoger dan het landelijk gemiddelde en ook meer dan vier jaar geleden. Dat is een traditie die GroenLinks graag in stand wil houden. In Utrecht is GroenLinks flink gegroeid. We zijn nu in zetels even groot als de VVD en omdat we in totaal meer stemmen hadden, nu aan zet om de formatie te starten. Oud-Veenendaler Bram van Ojik is daar in het provinciehuis al aan begonnen. Ook in Veenendaal is GroenLinks gegroeid. Van 2,3 procent in 2015 naar 5,9 procent nu. Dat biedt hoop voor de toekomst. We zien uit naar een goede samenwerking met onze fractie in de provinciale staten om Utrecht en Veenendaal groener en socialer te maken.

Pagina's