Nieuws

Veenendaal Verder Brengen

Afgelopen maandag 3 juli, behandelde de gemeenteraad de kadernota 2018-2022. Daarbij sprak Kees Oskam namens GroenLinks de algemene beschouwingen uit. Omdat op dat moment het reeds één uur 's nachts was geweest, kunnen we ons voorstellen dat u die gemist heeft, daarom hieronder de tekst van de algemene beschouwingen.

Lees verder

Veenendaal Verder Brengen

Afgelopen maandag 3 juli, behandelde de gemeenteraad de kadernota 2018-2022. Daarbij sprak Kees Oskam namens GroenLinks de algemene beschouwingen uit. Omdat op dat moment het reeds één uur 's nachts was geweest, kunnen we ons voorstellen dat u die gemist heeft, daarom hieronder de tekst van de algemene beschouwingen.

Lees verder

Veenendaal ICT Stad

Afgelopen jaar zijn er zichtbare stappen gezet om van Veenendaal een ICT-stad te maken. GroenLinks bezocht de bijeenkomst in Vonk360, waar een goed beeld werd gegeven van de activiteiten door gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.

In 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd om geld beschikbaar te stellen voor fase I de startup van ICT campus en deze maand valt het besluit of er geld beschikbaar gesteld wordt voor fase II de fysieke locatie, zoals dit in 2016 werd genoemd in de strategische ICT visie.

 

Lees verder

Gezond en kansrijk opgroeien

Kinderombudsman: In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede.

Volgens het CBS zijn de cijfers in Veenendaal niet anders. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt nog steeds.. Er zijn een aantal minimaregelingen voor kinderen waarmee bijvoorbeeld een hobby of het lidmaatschap van een sportvereniging kan worden betaald. Die gelden voor kinderen waarvan de ouders een laag bruto inkomen hebben (maximaal 130% van het bijstandsniveau). Slechts een derde van de inwoners die hiervoor in aanmerking kunnen komen, vraagt dit aan. Deze maand werd in de raadscommissie het plan van aanpak besproken om kinderarmoede effectief te bestrijden.

 

Elk kind verdient het om kansrijk op te groeien.

Veenendaal Energieneutraal unaniem aangenomen

In 2014 werd op initiatief van GroenLinks in het raadsprogramma opgenomen dat Veenendaal energieneutraal zou worden in 2035. Donderdag 30 maart is het programmaplan, waarin is uitgewerkt hoe de gemeente dat voor elkaar gaat krijgen, met algemene stemmen aangenomen. Een toevoeging aan het raadsprogramma van één regel met grote gevolgen.

Lees verder

Pagina's