Nieuws

Waarom ik niet mag vertellen of ik blij ben met de nieuwe burgemeester

Sinds enige weken is bekend dat Gert Jan Kats de nieuwe burgemeester van Veenendaal wordt. Hij is lid van de SGP, een partij waarvan de beginselen een flink eind afstaan van de uitgangspunten van GroenLinks. Veel mensen in Veenendaal vragen zich af hoe de gemeenteraad tot die keuze heeft kunnen komen. Dat kan ik u vertellen. Vanaf 18 november 2093.

De Nederlandse democratie is erop gebaseerd dat alle onderwerpen in openheid worden besproken, zodat inwoners de politici kunnen aanspreken op hun keuzes. Zelfs bij onderwerpen waarvan een deel van de informatie geheim moet blijven, worden de besluiten in openbaarheid genomen zodat in ieder geval duidelijk is welke keuze een partij maakt, zelfs als ze niet al hun overwegingen kunnen delen met het publiek. Een burgemeestersbenoeming is daar een uitzondering op. Het hele proces is geheim vanaf het moment dat de vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters in een gemeenteraad, is benoemd tot het moment dat de naam van de uiteindelijke kandidaat naar buiten wordt gebracht. Alle stukken worden openbaar na 75 jaar. En dat plaatst de leden van de gemeenteraad en de nieuw benoemde burgemeester.in een nogal lastig parket.  

Lees verder

Duurzaam, maar niet te duur

Veenendaal wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarom is afgesproken dat alle nieuwe openbare gebouwen vanaf 2019 volledig energieneutraal worden gebouwd. GroenLinks wilde dat dus ook voor de nieuwbouw van het CLV. Omdat het formeel geen nieuwbouw maar een renovatie van een ouder gebouw betrof, was daar geen rekening mee gehouden. GroenLinks stelde voor om het CLV 750.000 euro extra ter beschikking te stellen, om zo een volledig energie neutraal gebouw te kunnen realiseren. Daarvoor diende zij met D66, PVDA, DENK en SP een amendement in. De meerderheid van de raad bleek echter niet van plan de daad bij het woord te voegen. 

Lees verder

Begroting met veel open eindjes aangenomen

Op maandag 12 november heeft de raad de begroting voor 2019 en verder goedgekeurd. GroenLinks heeft tegengestemd. Er waren teveel open eindjes om positief te zijn.

Na jaren van overschotten is er nu een flink tekort op het sociale domein, met name de jeugdzorg. Dat geldt niet alleen voor Veenendaal maar voor bijna heel Nederland. In totaal is er een overschrijding van 5 miljoen. Het college stelt nu voor om die vijf miljoen uit de spaarpot van de gemeente te halen, en volgend jaar te kijken hoe we de tekorten oplossen. Daarvoor zijn een aantal plannen gemaakt waarvan het nog niet duidelijk is hoeveel ze gaan opleveren.

Lees verder

Bijstand anders

GroenLinks Veenendaal organiseerde vrijdag 16 november een avond over de bijstand zonder voorwaarden.

Ook wel eens gehoord van iemand in de bijstand dat hij/zij zich behandeld voelt als iemand die per definitie fraudeert, die onzinnige sollicitaties moet schrijven, die de begeleiding vanuit de gemeente ervaart als controle en daardoor in de put raakt in plaats van energie te krijgen om iets te doen? De verschillen per gemeente zijn groot, maar het inzicht groeit dat het anders moet. Maar of het kan?

Lees verder

GroenLinks gaat voor behoud van IW4

IW4 Logo

Een toekomstbestendige IW4 is in een ieders belang. Bij IW4 werken zowel mensen die een beschutte werkplek nodig hebben als mensen die geholpen worden om een reguliere baan te vinden, bijvoorbeeld door ze werkervaring op te laten doen. IW4 is een zelfstandig bedrijf met de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal als aandeelhouders. Op donderdag 18 oktober werd er in de raad gesproken over de toekomst van IW4.  Er wordt al sinds 2015 gesproken door de deelnemende gemeenten over hoe IW4 in de toekomst moet werken. In het plan dat donderdag door de gemeenteraad werd besproken, is wel goed vastgelegd hoe de IW4 financieel gezond moet blijven, maar niet wat nu de beste oplossing is voor de doelgroep van IW4. Daarover moeten de gemeenten nog nadere afspraken maken. GroenLinks vindt, dat de gemeenteraden van Rhenen Veenendaal en Renswoude meer invloed moeten hebben op de toekomst van IW4.

Lees verder

Door met DEVO

DEVO, Duurzame Energie Veenendaal Oost, wil uitbreiden. Omdat de gemeente Veenendaal aandeelhouder is van DEVO, en ook nog eens garant staat voor een flinke lening, moet de gemeenteraad van Veenendaal zich daarover uitspreken. Hoewel het financiele risico voor de gemeente licht toeneemt is GroenLinks van mening dat de duurzaamheid hier de doorslag moet geven, en is dus voor verdere investeringen door DEVO.

Lees verder

Pagina's