Nieuws

Begroting met veel open eindjes aangenomen

Op maandag 12 november heeft de raad de begroting voor 2019 en verder goedgekeurd. GroenLinks heeft tegengestemd. Er waren teveel open eindjes om positief te zijn.

Na jaren van overschotten is er nu een flink tekort op het sociale domein, met name de jeugdzorg. Dat geldt niet alleen voor Veenendaal maar voor bijna heel Nederland. In totaal is er een overschrijding van 5 miljoen. Het college stelt nu voor om die vijf miljoen uit de spaarpot van de gemeente te halen, en volgend jaar te kijken hoe we de tekorten oplossen. Daarvoor zijn een aantal plannen gemaakt waarvan het nog niet duidelijk is hoeveel ze gaan opleveren.

Lees verder

Bijstand anders

GroenLinks Veenendaal organiseerde vrijdag 16 november een avond over de bijstand zonder voorwaarden.

Ook wel eens gehoord van iemand in de bijstand dat hij/zij zich behandeld voelt als iemand die per definitie fraudeert, die onzinnige sollicitaties moet schrijven, die de begeleiding vanuit de gemeente ervaart als controle en daardoor in de put raakt in plaats van energie te krijgen om iets te doen? De verschillen per gemeente zijn groot, maar het inzicht groeit dat het anders moet. Maar of het kan?

Lees verder

GroenLinks gaat voor behoud van IW4

IW4 Logo

Een toekomstbestendige IW4 is in een ieders belang. Bij IW4 werken zowel mensen die een beschutte werkplek nodig hebben als mensen die geholpen worden om een reguliere baan te vinden, bijvoorbeeld door ze werkervaring op te laten doen. IW4 is een zelfstandig bedrijf met de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal als aandeelhouders. Op donderdag 18 oktober werd er in de raad gesproken over de toekomst van IW4.  Er wordt al sinds 2015 gesproken door de deelnemende gemeenten over hoe IW4 in de toekomst moet werken. In het plan dat donderdag door de gemeenteraad werd besproken, is wel goed vastgelegd hoe de IW4 financieel gezond moet blijven, maar niet wat nu de beste oplossing is voor de doelgroep van IW4. Daarover moeten de gemeenten nog nadere afspraken maken. GroenLinks vindt, dat de gemeenteraden van Rhenen Veenendaal en Renswoude meer invloed moeten hebben op de toekomst van IW4.

Lees verder

Door met DEVO

DEVO, Duurzame Energie Veenendaal Oost, wil uitbreiden. Omdat de gemeente Veenendaal aandeelhouder is van DEVO, en ook nog eens garant staat voor een flinke lening, moet de gemeenteraad van Veenendaal zich daarover uitspreken. Hoewel het financiele risico voor de gemeente licht toeneemt is GroenLinks van mening dat de duurzaamheid hier de doorslag moet geven, en is dus voor verdere investeringen door DEVO.

Lees verder

Nieuw college wil meer van hetzelfde

Donderdag wordt 78 dagen na de verkiezingen, het nieuwe college geínstalleerd. Die 78 dagen hebben zij gebruikt om een raadsprogramma te schrijven dat erg lijkt op het raadsprogramma van 4 jaar geleden. Dat is niet vreemd omdat drie van de vier partijen er de vorige keer ook bij waren. GroenLinks hoopte dat de ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal  Veenendaal verder wilden brengen, bijvoorbeeld op het gebied van Duurzaamheid. Nu wordt keurig herhaald dat Veenendaal in 2035 energieneutraal moet zijn, en dat we in 2040 een duurzame gemeente zijn. Dat eerste is al in 2014 besloten, op initiatief van GroenLinks, en dat laatste was al te lezen in de strategische visie 2040, die vorig jaar is vastgesteld. GroenLinks had verwacht dat zou zijn afgesproken wat daar de komende vier jaar aan zal gebeuren. Al met al een vlak resultaat van tweeënhalve maand onderhandelen.