Nieuws

Raad laat tanden zien

Gemeentehuis Veenendaal Zuidzijde

Niets is vervelender dan een politiek orgaan dat nog eens benadrukt hoe belangrijk zij zelf is. Het is nog vervelender dat het soms nodig is. Donderdag 21 februari is er een motie van GroenLinks unaniem aangenomen waarin eigenlijk stond dat het tijd werd om de gemeenteraad serieus te nemen.

Lees verder

Nepleerlingen

Vorige week werd bekend dat er op het CLV vijf acteurs geplaatst zijn, die deden alsof zij leerlingen waren voor een realityprogramma van Vincent TV Producties voor RTL. Door oplettende leerlingen werd ontdekt dat de Facebook profielen van deze “leerlingen” nep zijn. 

Lees verder

Nieuwe Burgemeester

Gert-Jan Kats wordt op 10 januari benoemd tot nieuwe burgemeester van Veenendaal.

We feliciteren Gert-Jan Kats met zijn benoeming, wensen hem veel succes in zijn ambt en spreken de wens uit dat hij verbindend optreedt. We verwachten dat hij groepen in Veenendaal die nu soms nog te veel naast elkaar leven weet samen te brengen en te verenigen. Daarbij kan hij  de belangen van allen in onze mooie gemeente behartigen.

Lees verder

Een nieuwe burgemeester

Sinds enige weken is bekend dat Gert Jan Kats de nieuwe burgemeester van Veenendaal wordt. Hij is lid van de SGP, een partij waarvan de beginselen een flink eind afstaan van de uitgangspunten van GroenLinks. Veel mensen in Veenendaal vragen zich af hoe de gemeenteraad tot die keuze heeft kunnen komen. Dat kan ik u vertellen. Vanaf 18 november 2093.  Het hele proces is geheim vanaf het moment dat de vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters in een gemeenteraad, is benoemd tot het moment dat de naam van de uiteindelijke kandidaat naar buiten wordt gebracht. Alle stukken worden openbaar na 75 jaar. En dat plaatst de leden van de gemeenteraad en de nieuw benoemde burgemeester in een nogal lastig parket.  

Lees verder

Duurzaam, maar niet te duur

Veenendaal wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarom is afgesproken dat alle nieuwe openbare gebouwen vanaf 2019 volledig energieneutraal worden gebouwd. GroenLinks wilde dat dus ook voor de nieuwbouw van het CLV. Omdat het formeel geen nieuwbouw maar een renovatie van een ouder gebouw betrof, was daar geen rekening mee gehouden. GroenLinks stelde voor om het CLV 750.000 euro extra ter beschikking te stellen, om zo een volledig energie neutraal gebouw te kunnen realiseren. Daarvoor diende zij met D66, PVDA, DENK en SP een amendement in. De meerderheid van de raad bleek echter niet van plan de daad bij het woord te voegen. 

Lees verder