Begroting met veel open eindjes aangenomen

Op maandag 12 november heeft de raad de begroting voor 2019 en verder goedgekeurd. GroenLinks heeft tegengestemd. Er waren teveel open eindjes om positief te zijn.

Na jaren van overschotten is er nu een flink tekort op het sociale domein, met name de jeugdzorg. Dat geldt niet alleen voor Veenendaal maar voor bijna heel Nederland. In totaal is er een overschrijding van 5 miljoen. Het college stelt nu voor om die vijf miljoen uit de spaarpot van de gemeente te halen, en volgend jaar te kijken hoe we de tekorten oplossen. Daarvoor zijn een aantal plannen gemaakt waarvan het nog niet duidelijk is hoeveel ze gaan opleveren.

Daarnaast wordt het principe vast gehouden dat de inkomsten voor het sociaal domein ook het sociale domein zouden moeten bekostigen. Begrijpelijk als er overschotten zijn, maar als de kosten de inkomsten overstijgen moet er iets anders gebeuren. De omstandigheden zijn veranderd, tijd om ons gedrag aan te passen.

Samen met de SP en PvdA heeft GroenLinks een amendement ingediend om de OZB te verhogen, en daarmee een aantal voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Ook wilden we een deel van het geld gebruiken om de voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning te voorkomen. De eigen bijdrage zou van 10 naar 15 euro per uur gaan. Beetje vreemd omdat per 2020 de kosten waarschijnlijk naar 17,50 per maand gaan.

De collegepartijen bleken wel bereid om de OZB te verhogen, maar niet bereid om vast te leggen waar dat bedrag aan zou moeten uitgegeven.