Duurzaam, maar niet te duur

Veenendaal wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarom is afgesproken dat alle nieuwe openbare gebouwen vanaf 2019 volledig energieneutraal worden gebouwd. GroenLinks wilde dat dus ook voor de nieuwbouw van het CLV. Omdat het formeel geen nieuwbouw maar een renovatie van een ouder gebouw betrof, was daar geen rekening mee gehouden. GroenLinks stelde voor om het CLV 750.000 euro extra ter beschikking te stellen, om zo een volledig energie neutraal gebouw te kunnen realiseren. Daarvoor diende zij met D66, PVDA, DENK en SP een amendement in. De meerderheid van de raad bleek echter niet van plan de daad bij het woord te voegen. 

Natuurlijk is driekwart miljoen veel geld, maar op een bedrag van 15 miljoen dat de verbouwing sowieso al kost, is het te overzien. Daarmee zou de gemeente Veenendaal laten zien dat het haar ernst is met het voornemen energieneutraal te worden. De meerderheid bleek niet bereid om zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschillende redenen stemden VVD (die al eerder hadden aangegeven eigenlijk geen geld vrij te willen maken voor energieneutraal bouwen), CU (die bang was dat dit tot vertraging in de bouw zou leiden), SGP, CDA, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal tegen het voorstel.

Jammer, daarmee gaat een mogelijkheid om te laten zien dat het Veenendaal echt menens is met energieneutraliteit ongebruikt voorbij.