Theorie en praktijk gaan vaak samen, maar ook heel vaak niet. Het ruimtegebrek van de scholen is hier een duidelijk voorbeeld van. Er komt in de huidige situatie wel heel veel creativiteit aan te pas om de kinderen op een verantwoorde manier les te geven. Lesgeven is niet alleen taal en rekenen, het gaat om sociale vaardigheden, leren samenwerken en nog veel meer. Om dat goed te doen heb je ruimte nodig. Om  oudere leerlingen  de jongere te laten helpen heb je alle leeftijdsgroepen nodig.
 

Ouders kiezen steeds vaker bewust voor een bepaalde school. Dat kan de school in de buurt waar je woont zijn, maar ook de school, die ouders vanwege het onderwijsconcept aanspreekt. Die keuze mogen ouders maken.

Zo langzamerhand is de rek er bij leerkrachten en ouders er wel uit.

Laat duidelijk zijn, dat GroenLinks zeker niet de enige politieke partij is, die zich zorgen maakt over deze situatie. Het goede voorbeeld van de samenwerking van de twee scholen verdient navolging van de politiek en GroenLinks is er van overtuigd dat  Er moet perspectief geboden worden op een structureel goede oplossing  voor deze groeiende, bloeiende, jonge wijk.