Greet maakt zich al lang sterk voor de belangen van de mantelzorger, o.a. middels bestuursfunctie bij Maveens en deelnemr in het WMO-forum.
Steunt de GroenLinks fractie in Veenendaal met haar adviezen over inrichting WMO en in het bijzonder het Persoongebondenbudget (PGB).

Ik ben Greet Vallée, 60 jaar en woon sinds 1985 in Veenendaal. Mijn belangstelling voor allerlei zaken rondom zorg en welzijn heeft daar ongetwijfeld mee te maken. De grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn stellen hoge eisen aan alle
betrokkenen. GroenLinks staat voor goede, toegankelijke zorg voor iedereen.
Ik hoop daarin een positieve bijdrage te kunnen leveren.