In het integraal huisvestingsplan (IHP) worden afspraken gemaakt tussen de scholen en de gemeente over de huisvesting van scholen. In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en de schoolbesturen voor het onderwijs. Om te zorgen dat de scholen het onderwijs dat zij willen geven ook kunnen geven, zijn er afspraken nodig.

De bedoeling is dat het IHP in samenspraak met de scholen wordt opgesteld, zodat de beperkte ruimte eerlijk over de verschillende scholen wordt verdeeld. Dat één van de schoolbesturen, Wereldkids, die nota bene namens de gemeente Veenendaal openbaar onderwijs aanbied, niet wilde tekenen voor het resultaat was voor GroenLinks een veeg teken. 

De pijn zat met name in de verdeling van de ruimte in het Ontmoetingshuis. Daar zijn nu drie scholen gevestigd, twee Christelijke en een openbare school. De openbare school wordt nu gedwongen om vijf groepen uit te plaatsen naar een schoolgebouw in het centrum. 

Dat riep in de voorbereiding van de raadsvergadering al bij een flink deel van de raad de vraag op of de wethouder voldoende oog had voor de positie van het openbaar onderwijs. De informatie die we kregen van de scholen en de antwoorden van de wethouder op onze vragen, konden die twijfel niet wegnemen.

In de raadsvergadering lagen naast het IHP twee moties voor die hetzelfde beoogden, namelijk de wethouder op te roepen om een oplossing te vinden voor Balans. Een wat meer dwingende motie van Lokaal Veenendaal, mede ingediend door GroenLinks en andere oppositie partijen en een meer vrijblijvende door ProVeenendaal en het CDA. Het bleek in de week voor de raadsvergadering onmogelijk om die twee moties samen te voegen.

Na een lang kwamen de moties in stemming. Uiteindelijk kon de motie van ProVeenendaal op een meerderheid rekenen, ondermeer omdat GroenLinks voorstemde. Dat betekent dat de wethouder opnieuw in overleg moet met de scholen om de situatie van Balans te bespreken. Hoewel GroenLinks liever een wat hardere afspraak had gemaakt, bleek dit het beste dat we konden bereiken in deze politieke verhoudingen. 

Overigens heeft GroenLinks tegen het IHP gestemd omdat de handtekening van Wereldkids ontbrak. Wij vinden dat ieder kind in Veenendaal ook de mogelijkheid moet krijgen om te kiezen voor openbaar onderwijs. Die geest sprak niet uit het voorstel van het college.