GroenLinks wil een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving.

Het is tijd voor verandering.

Op deze pagina vind je ons verkiezingsprogramma in verschillende vormen.

Lees hieronder ons verkiezingsprogramma in een samenvatting van vijf minuten. Of download het complete verkiezingsprogramma (pdf). Je kunt het ook per onderdeel online lezen.

Heb je vragen na het lezen van het verkiezingsprogramma? Stuur een mailtje naar veenendaal@groenlinks.nl.

Verandering begint in Veenendaal: Het verkiezingsprogramma in 5 minuten

1. Een rechtvaardig Veenendaal

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de BTW en verlaagt de dividendbelasting. Dit is oneerlijk en kan anders. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: in Nederland en in Veenendaal.

Daarom wil GroenLinks:

 • Er groeien geen kinderen in armoede op: ieder kind verdient een eerlijke start.
 • Wij verlichten schulden: we zorgen ervoor dat mensen niet door schulden de grip op hun leven verliezen. Aan mensen die schulden hebben mag niet worden verdiend.
 • Iedereen heeft recht op een betaalbare woning: we zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. We helpen starters op de woningmarkt.
 • Iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, leeftijd, geslacht of op welke grond dan ook wordt, wordt in Veenendaal actief bestreden.

2. Een zorgzaam Veenendaal

We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst.

Daarom wil GroenLinks:

 • Meer wijkverpleegkundigen: de werkdruk van de verpleegkundigen gaat omlaag, zieke en oudere mensen krijgen meer zorg.
 • Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient een persoonlijke behandeling.
 • Een vaste baan voor de zorgverleners: we maken werken in de zorg weer aantrekkelijk.
 • Zoveel mogelijk zorg wordt aangeboden dicht bij de mensen zelf.  Veenendaal beschikt over een polikliniek met zoveel mogelijk specialismen.

3. Een groen Veenendaal

Wat we nu doen of laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. We kiezen voor groene en schone gemeenten: we zorgen voor schone lucht en stimuleren duurzame energie. GroenLinks kiest ervoor klimaatverandering hard en snel aan te pakken.

Daarom wil GroenLinks:

 • Minder luchtverontreiniging door fijnstof: bijvoorbeeld door te investeren in fietspaden, elektrische auto’s, voldoende openbaar vervoer en bomen en groen in alle buurten.
 • We stimuleren duurzame energie: de overstap naar schone energie wordt makkelijk en betaalbaar.  Grotere bedrijven krijgen geen megakortingen meer op hun energierekening.
 • We isoleren alle woningen massaal en beter: zo gaat de energierekening omlaag en helpen we het klimaat.
 • Een verbod op het afsteken van zwaar consumentenvuurwerk in Veenendaal.

4. Een bruisend Veenendaal

Een aangenaam leven bestaat niet alleen uit wonen, werken en winkelen. Het gaat ook om de aanwezigheid van voldoende voorzieningen: sport, cultuur, onderwijs, recreatie. GroenLinks wil een meer bruisend Veenendaal, met meer evenementen en ontspanningsmogelijkheden.

Daarom wil GroenLinks:

 • Een levendig en sfeervol centrum, met verrassende architectuur, mooie pleinen, meer waterpartijen en een overdekt buitenpodium voor evenementen.
 • Geen geldverslindend nieuw theater op het stadsstrand, wel realisering van een Kleine Zaal  (met ca. 200 stoelen) bij Theater De Lampegiet.
 • Opnieuw een eigen, vast onderkomen voor een jongerencentrum/ poppodium.
 • Een centrum voor beeldende kunst, waar een permanente expositieruimte aanwezig is.