Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Bruineplein

6.2 Straten en pleinen

De kwaliteit van de openbare omgeving heeft een grote invloed op het welbevinden van de inwoners. Daarom is het belangrijk dat de gemeente bij de materiaalkeuze...

Lees meer

6.3 Stadspark

Al sinds de aanleg van het stadspark in 1967 wordt er weinig gebruik van gemaakt. GroenLinks wil dat er nu echt iets gaat gebeuren.

Lees meer

6.4 Stadsstrand

Het komende jaar moet de gemeenteraad een besluit nemen over het stadsstrand bij de Brouwersgracht. GroenLinks ondersteunt het plan om het grootste deel van...

Lees meer
rennende kinderen.jpg

7. Jeugd & Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, het voorkomt achterstanden en daardoor kansenongelijkheid. Maar ieder mens moet het...

Lees meer

7.1 Kinderopvang dicht bij huis

GroenLinks vindt dat onderwijs en kinderopvang het best op elkaar afgestemd kunnen worden als alle kinderen terecht kunnen in integrale kindcentra (IKC’s ).

Lees meer
gymzaal.jpg

7.2 Bewegingsonderwijs

Om overgewicht tegen te gaan moeten we kinderen al op jonge leeftijd kennis laten maken met een gezonde levensstijl.

Lees meer
studentenjpg

7.3 Onderwijsvoorzieningen

GroenLinks wil geen lesfabrieken, maar kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Als vergroting van de scholen toch nodig is, ziet GroenLinks liever kleinere...

Lees meer

8. Wonen & Bouwen

Veenendaal is bijna uitgegroeid. Als Veenendaal-oost klaar is, is Veenendaal bebouwd tot aan de gemeentegrens. Het aantal inwoners zal na 2020 niet veel meer...

Lees meer

8.1 Bestrijding leegstand

Leegstaande gebouwen kunnen met de nodige creativiteit worden omgebouwd tot woningen.

Lees meer

8.2 Levensloopbestendig wonen

Woningen moeten wat GroenLinks betreft voor alle leeftijden geschikt zijn (‘levensloopbestendig’).

Lees meer
politie3.jpg

9. Leefbaarheid & Veiligheid

GroenLinks is trots op de diverse samenleving die Veenendaal biedt. De verschillen in leeftijd, geaardheid, genderidentiteit, geloof of geboortegrond van de...

Lees meer
vergunning verleend.png

9.1 Vergunningenbeleid

De gemeente verleent een reeks aan vergunningen aan inwoners, van buurtbarbecues tot zware industrie.

Lees meer