Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Bruineplein

3.3 Buurtwinkels, horeca

Leegstaande bedrijfspanden kunnen we gebruiken om, eventueel tijdelijk, ruimte te bieden aan innovatieve nieuwe bedrijven, nieuwe ideeën op het gebied van...

Lees meer
Lampegiet

4. Cultuur & Sport

GroenLinks wil een gezellige en levendige stad, waar veel ruimte is voor kunst, cultuur en sport. Cultuur mag wat kosten. Het levert namelijk nog veel meer op...

Lees meer
Cultuurfabriek

4.1 Culturele voorzieningen

Door de aanwezigheid van bibliotheek, museum, Historische Vereniging, muziekschool, volksuniversiteit en Filmhuis is het Kees Stipplein e.o. een belangrijke...

Lees meer

4.2 Beeldbepalende panden

GroenLinks staat voor het behoud van kenmerkende panden in de stad en aansprekende architectuur.

Lees meer
Frisbee

4.3 Sporten en bewegen

Het sportklimaat in Veenendaal is goed. Sportservice Veenendaal, die de sportaccommodaties beheert, is een uitstekende partner voor de sportverenigingen...

Lees meer

5. Zorg & Welzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg die mensen nodig hebben om mee te kunnen doen in het sociale leven. Dat kan zowel in de vorm van...

Lees meer
Geld

5.1 Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid

GroenLinks pleit voor een ruimhartig en slim kwijtscheldings- en minimabeleid; het gaat om wat mensen overhouden onder de streep.

Lees meer

5.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat het om maatwerk. De WMO moet toegankelijk en eenvoudig zijn, aanvragen moeten snel worden afgehandeld.

Lees meer

5.3 Wet werk & inkomen

GroenLinks wil een proef met bijstand zonder voorwaarden afspraken.

Lees meer
NL doet

5.4 Mantelzorg & vrijwilligerswerk

Betaald werk is niet de enige manier om een bijdrage te leveren, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn ook nodig.

Lees meer
Fietsen

6. Verkeer & Openbare Ruimte

In 2000 werd Veenendaal verkozen tot Fietsstad van Nederland. Nog steeds is Veenendaal een aantrekkelijke gemeente voor fietsers, met een goed fietspadennet...

Lees meer
parkeerplaats

6.1 Parkeerbeleid

Doordat er in het centrum te veel parkeerplaatsen zijn gebouwd, kampt de gemeente met grote tekorten op de parkeerexploitatie, die zijn opgelopen tot € 400.000...

Lees meer