Wethouder Beckerman

Vertrek College onvermijdelijk

In de vroege uurtjes van vrijdag 28 oktober hebben de wethouders hun ontslag aangeboden. Naar de mening van GroenLinks was dit onvermijdelijk. In het conflict dat was ontstaan tussen enerzijds de wethouders van het CDA, D66, SGP en VVD en de wethouder van Pro Veenendaal anderzijds, was niet uit te leggen aan de inwoners van Veenendaal. Het was daarom een wijs besluit van de vier wethouders en na een kort beraad ook de vijfde om op te stappen. Een college dat geen vertrouwen meer in elkaar heeft kan niet blijven zitten. 

Het college dat met zovel hoop en goede bedoelingen was begonnen eindigt na twee en half jaar. Dinsdag 25 oktober kwam een verklaring van de wethouders Verloop (SGP) , Hollander (VVD),  Overduin (CDA) en Kundić (D66) uit dat zij het vertrouwen wethouder Beckerman (Pro Veenendaal) opzegden. Een college dat zich voornam met een nieuwe bestuurstijl transparant en open te zijn naar raad en samenleving vroeg de raad een van hen weg te sturen midddels een verklaring van een half a4tje dat meer vragen opriep dan beantwoorde. Een verklaring van de fractievoorzitters van SGP, VVD, CDA en D66 en een verklaring van de burgemeester voegden geen informatie toe.

Op die basis kon GroenLinks niet besluiten wie er in dit conflict gelijk had. Eigenlijk is nog steeds onduidelijk waar het conflict nu precies over ging. Wat wel duidelijk werd is dat het vertrouwen van vier wethouders in de vijfde volkomen was verdwenen. Door GroenLinks en andere oppositie partijen werd tijdens de raadsvergadering donderdagavond meermalen gevraagd wat nu de basis was voor deze vertrouwensbreuk. Maar ook de coalitiefracties moesten daarop het antwoord schuldig blijven. Zij vroegen ons te vertrouwen op dingen die ze zelf vertrouwelijk hielden en dat is lastig. Voordat de wethouders aan hun antwoord toekwamen hadden zij al besloten de handdoek in de ring te gooien. Na beraad met zijn fractie besloot wethouder Beckerman tenslotte ook op te stappen.

Dit geeft geen fraai beeld van de Veense politiek, wat burgemeester Kolff in zijn verklaring nog benadrukte. Wat GroenLinks betreft moet nu eerst gezocht worden naar een stabiele combinatie van partijen om een college te vormen. Zo krijgt Veenendaal wellicht het bestuur wat het verdient.