Door de ambitie 15 jaar vooruit te schuiven bestaat het gevaar dat er de komende jaren veel te weinig gaat gebeuren. Het is belangrijk om nu keuzes te maken voor de toekomst. Met het plan om in 2035 energieneutraal te zijn, liet Veenendaal zien dat we de problemen niet moeten doorschuiven naar volgende generaties. Alle motivatie om dit voor elkaar te krijgen lijkt nu verdwenen, en de doelstelling is aangepast naar de landelijke deadline van 2050. 

GroenLinks wilde dat het plan om in 2035 energieneutraal te worden gehandhaafd bleef. Daarvoor hebben we een amendement ingediend om de ambitie te laten staan. Dat amendement heeft het niet gehaald. Ook amendementen van D66 en het CDA om in ieder geval even te wachten tot er meer duidelijkheid zou zijn over de bijdrage vanuit het rijk, haalden het niet. 

Al met al een flinke tik voor iedereen die Veenendaal groener wil maken.