In de eerste digitale raadsvergadering in de Veens politieke geschiedenis, op 23 april, heeft de raad van Veenendaal zich aangesloten bij de 'coalition of the willing' die door Defense for Children en Vluchtenlingenwerk is opgericht. Dat is een groep hulporganisaties en gemeenten die zich inspannen om tenminste 500 van de meest kwetsbare minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen op te vangen. Hiermee sluit Veenendaal zich aan bij gemeenten als Amsterdam, Zwolle, Zeist en Wageningen die zich allemaal bereid hebben verklaard een deel van de jonge vluchtelingen op te vangen. 

In maart stelden verschillende partijen in de raad (GroenLinks, Pvda, SP en Denk) in al schriftelijke vragen om het college te porren zich bij deze beweging aan te sluiten. Die voelden daar blijkbaar weinig voor.  In de raadsvergadering van april volgde daarom een motie waarin de raad zich bij deze coalitie van bereidwilligen aansloot en het college de opdracht gaf de minister te laten weten dat Veenendaal klaar staat om een deel van deze jonge vluchtelingen op te vangen. De motie werd ingediend door de Christenunie, GroenLinks, SP, PvdA, Denk, ProVeenendaal, CDA en D66. Uiteindelijk stemde de gehele raad in behalve de VVD en twee van de drie leden van Lokaal Veenendaal