Op ieder dak een zonnepaneel

Veenendaal Energieneutraal unaniem aangenomen

In 2014 werd op initiatief van GroenLinks in het raadsprogramma opgenomen dat Veenendaal energieneutraal zou worden in 2035. Donderdag 30 maart is het programmaplan, waarin is uitgewerkt hoe de gemeente dat voor elkaar gaat krijgen, met algemene stemmen aangenomen. Een toevoeging aan het raadsprogramma van één regel met grote gevolgen.

In mei 2014 stelde GroenLinks voor om het volgende in het raadsprogramma 2014-2018 op te nemen:

"De gemeente zet zich in om de opwekking van duurzame energie in Veenendaal te vergroten, en streeft er naar om in 2035 evenveel groene energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt."

Van de toen vertegenwoordigde partijen stemde alleen de VVD tegen, die liever wachtte op landelijke afspraken. Uit de startnotitie die in december 2015 naar de raad kwam, bleek al dat het een flinke klus zou worden. Toen is al afgesproken dat de gemeente zou inzetten op 4 pijlers: wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld. In het programmaplan, wordt duidelijk wat de gemeente gaat doen om Veenendaal in 2035 energie neutraal te maken.

In de eerste jaren wordt vooral gewerkt aan voorlichting en bewustwording. Er is onderzoek gedaan naar wat de Veenendaler beweegt als het om duurzaamheid gaat. Daaruit blijkt dat in Veenendaal je vooral success kan behalen door met concrete voorbeelden te komen en door te benadrukken dat de overgang naar duurzame energie ook voordelen oplevert voor iedere inwoner en voor elk bedrijf. Dat is dan ook wat in de eerste jaren de meeste aandacht zal krijgen.

Zoals in de afgelopen jaren al gebleken is, zijn bedrijven eenvoudig over te halen om duurzamer te gaan werken. De besparing op de energiekosten is voor de meeste ondernemers al motivatie genoeg, en daarnaast is duurzaamheid ook een verkoopargument geworden. Door samen te werken kunnen bedrijven grote voordelen halen op hun energierekening, en door een beetje creatief te zijn, bijvoorbeeld door hun daken te verhuren aan een lokaal energiebedrijf, kunnen zij hun inkomsten nog aanvullen.

GroenLinks is erg blij dat de gemeente gaat laten zien wat ze zelf kunnen bijdragen aan een energieneutraal Veenendaal. Daarmee laten we ook zien dat het ons menens is.

Landelijk is afgesproken in het energie akkoord dat Nederland in 2050 energieneutraal is, de provincie Utrecht mikt op 2040, we zullen in Veenendaal laten zien hoe het moet in 2035.