Stadsstrand
Stadsstrand

Stadsstrand blijft als groene plek in het centrum

Na de nodige discussie besloot de gemeenteraad op 22 februari jl. dat stadsstrand Landjepik (naast het Dr. J. G. Thoomesplein) een permanent karakter krijgt. Aan de beide nu nog ‘open’ kanten van het stadsstrand zullen stadswoningen of appartementen worden gebouwd om zo het zicht op de rommelige bebouwing aan de Tuinstraat en de Helling (het oude Action-pand) weg te nemen.

De gemeenteraad was vrijwel unaniem van mening dat deze groene plek in het centrum er beter van wordt als er aan alle vier zijden bebouwing komt. Dit om het stadsstrand intiemer te maken en te voorkomen dat het een winderige en sfeerloze vlakte wordt. Daarnaast levert de verkoop van de hiervoor benodigde stroken grond de gemeente ca. 1 miljoen euro op, waardoor het afwaarderingsverlies wordt beperkt tot ca. 3 miljoen euro. Nog altijd een zeer fors bedrag, maar de kans om deze plek iets unieks te maken komt niet elke dag voorbij. Het is immers de bedoeling dat de nieuwe bebouwing er over 100 jaar nog steeds staat, zodat de Veenendalers die dan leven zullen denken: ‘Dat was ooit een goed besluit van de gemeenteraad’.

In het in 2003 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Brouwerspoort was het de bedoeling dat dit perceel/ bouwblok (de oude plek van de Rabobank) helemaal zou worden volgebouwd, met op de begane grond winkels en daar bovenop 4 lagen met appartementen. De financiële crises (2008) en de teruglopende vraag naar winkelruimte (mede door het fenomeen webwinkels) deed de gemeenteraad al eerder besluiten dat plan Brouwersgracht moest worden aangepast. Minder nieuwe winkelruimte, en meer andere bestemmingen.

Een kleine vier jaar terug kwamen het Stadslab Veenendaal met het idee om op het leegstaande terrein een stadsstrand aan te leggen. Met steun van gemeente en plaatselijke ondernemers werd dit snel gerealiseerd. Tot tevredenheid van onze inwoners, die het vrijwel zonder uitzondering waardeerden dat er een mooie nieuwe rustplek was bijgekomen in het centrum. Een plek waar sindsdien ook van allerlei soorten evenementen werden georganiseerd: podiumoptredens, kinderactiviteiten, filmvoorstellingen in de openlucht, een overdekte ijsbaan etc. Met uitzondering van de fracties van Denk en SP ging de gemeenteraad onlangs akkoord met een voorstel om langs Tuinstraat en Helling enige passende bebouwing te realiseren, en in het vervolgtraject uitgebreid met omwonenden en gebruikers om de tafel te gaan omtrent de definitieve inrichting van het terrein zelf.

Op voorstel van GroenLinks zal voor de nog te realiseren bebouwing een architectenprijsvraag worden uitgeschreven, waarbij aan enkele architecten/ stedenbouwkundige bureaus wordt gevraagd om een bijzonder en verrassend bouwplan in te dienen. Daarbij behoort tot de uitgangspunten dat zo’n bouwplan een groen karakter moet krijgen, iets wat al eerder werd ingebracht door het Stadslab. Ook de idee van een aantal winkeliers om op de noordoosthoek van het terrein een opvallend bouwwerk (‘landmark’) te realiseren wordt hierbij meegenomen. Terecht stellen de betrokken winkeliers dat voorkomen moet worden dat de winkelrouting richting Kees Stipplein en Zwaaiplein bij de planvorming een ondergeschoven kindje wordt, zodat de noordkant van het centrum er een beetje bij komt te hangen…