Paul Hey Fabriek van "sloop naar koop"

"Op een steenworpafstand van het Cultuurplein, ligt een heel bijzonder plekje verscholen, achter de Vijgendam staat de Paul Hey Fabriek, één van de weinige overgebleven herinneringen uit het industriële verleden van Veenendaal".  Dit is een citaat uit een gezamenlijk persbericht van ChristenUnie en GroenLinks uit 2008 De sloopvergunning was toen al afgegeven, sinds 2008 hebben CU en GL de sloop van de oude Paul Hey fabriek zowel op de agenda als op het netvlies van het college van b en w gehouden.

 

En dan nu 8 jaar later, neemt de gemeenteraad unaniem het besluit om over te gaan naar de aankoop van de Paul Hey fabriek, waarbij het meest karakteristieke deel behouden blijft.  Soms moet je in de politiek gewoon een lange adem hebben!

Voor GroenLinks ook een belangrijk punt zijn de Vijgendam Ateliers. Mensen met en zonder beperking, betalende cursisten en cursisten met een smalle beurs hebben de afgelopen 25 jaar de huidige huurders van de Paul Hey fabriek bezocht. Ook dit unieke concept moeten wij koesteren en behouden!

Update september 2016: beide kunstenaars hebben een alternatieve ruimte aangeboden gekregen, waardoor deze vorm van een zorgzame samenleving ook voor Veenendaal behouden blijft.