Oprichting nieuwe streekomroep kan door na amendement GroenLinks

De lokale omroep voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en omstreken is in financieel zwaar weer beland. Ondermeer omdat Veenendaal tot nu toe geen financiele bijdrage leverde. Nu ligt er een plan om de beide beheerstichtingen te fuseren, de schulden te saneren en tot een breedgedragen streekomroep te komen. De plannen waren hoopgevend, maar de raad twijfelde. Een amendement van GroenLinks om een extra meetmoment in te bouwen voordat het tweede deel van de subsidie werd uitgekeerd wist de meeste partijen over de streep te trekken.

Een sterke lokale omroep verbindt de inwoners en verbreedt de lokale pers. In de afgelopen jaren werkten RTVV uit Veenendaal en SLOMN uit Renswoude samen om voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en omstreken lokale radio te maken. Vanuit de studio in Renswoude wordt door Midland FM een regionaal programma uitgezonden, een deel van de zendtijd wordt door STILOK, de omroep van de Veenendaalse kerken ingevuld. RTVV en SLOMN zijn in financiele problemen gekomen. In 2016 kwamen zij tot de conclusie dat het zo niet verder ging. Zij hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt om te komen tot een fusie van RTVV en SLOMN en het tot overeenstemming komen met de schuldeisers.

Het college stelde donderdag voor om naast een vergunning ook een subsidie toe te kennen aan de nieuw te vormen streekomroep.Er ligt een plan onder om de financiële problemen op te lossen en de Veense maatschappij meer te betrekken bij de programma’s. GroenLinks en andere partijen hadden nog hun twijfels bij het gepresenteerde plan. Het leek meer een poging de bestaande situatie voort te zetten dan om een echte verbetering door te voeren.

Een lokale omroep moet wettelijk een Programma Bepalend Orgaan (PBO) hebben. Dat is een soort luisteraars-raad die bepaald welke programma's worden uitgezonden. Een goed samengestelde PBO kan er zo voor zorgen dat er een omroep ontstaat alle groepen in Veenendaal kan bedienen. De gemeenteraad heeft sowieso de gelegenheid om zich over de samenstelling van de PBO uit te spreken.

GroenLinks stelde voor om de helft van de subsidie pas uit te keren als de nieuwe omroep een aantal concrete stappen had gezet, waaronder het instellen van een PBO. Het Commisariaat voor de media, die uiteindelijk bepaald wie zich lokale omroep mag noemen, controleert ook of die concrete stappen zijn gezet, maar kan er tot een half jaar over doen om daar een uitspraak over te doen. Zo lang kan de nieuwe omroep niet op de subsidie wachten.

Het amendement van GroenLinks stelde voor dat de nieuw te vormen omroep de helft van de subsidie meteen zou krijgen en de helft als zij een aantal stukken hadden ingeleverd bij het commissariaat voor de media.  Na enige discussie waren de SP, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en Lokaal Veenendaal dat met ons eens, waardoor de nieuw omroep met een stevig fundament door kan gaan.