In zijn ontslagbrief schrijft hij: ”Na tien jaar raadslidmaatschap wordt het tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie.” Kees volgde in september 2010 Jurgen Hillaert op als fractievoorzitter van de tweemansfractie van GroenLinks. Na de verkiezingen van 2014 en 2018 kwam hij alleen terug in de raad. 

 

In die periode kwam hij onder meer met het overgenomen initiatief om Veenendaal in 2035 energieneutraal te maken en om als groen aangemerkte gebieden niet langer te gebruiken om parkeerplaatsen of wegen aan te leggen. Oskam: ”In de afgelopen tien jaar heb ik gepoogd om Veenendaal, groener, socialer en bruisender te maken. Ik ben arrogant genoeg om te menen dat, dat tot op zeker hoogte is gelukt. Er blijft echter nog veel werk te verzetten.”

 

Het vertrek van Oskam is al eerder besproken met de leden van GroenLinks. Oskam: ”De statuten van GroenLinks staan niet toe dat raadsleden langer dan drie termijnen blijven, en daar ben ik het hartgrondig mee eens. Bij de verkiezing in maart 2018 is al besproken om halverwege de rit ruimte te maken voor nieuw groen en sociaal bloed. Dit leek ons een goed moment om van raadslid te wisselen, zodat het nieuwe raadslid met voldoende ervaring de volgende verkiezingen in kan gaan.” 

 

Mirjam van Beveren, voorzitter van GroenLinks Veenendaal zegt hierover: “Met Kees verliest de raad een ervaren volksvertegenwoordiger, die zich met hart en ziel heeft ingezet voor Veenendaal.”