Dat kan zowel een warmtenet zijn voor alle huizen samen of een individuele warmtepomp voor ieder huis. Ook wordt er onderzocht of een warmtenet eigendom moet zijn van een commercieel bedrijf, een samenwerking tussen de gemeente en een bedrijf of geheel in handen moet komen van de gemeente. 

Het voorstel dat het college in eerste instantie voorlegde ging uit van een warmtenet dat eigendom zou worden van een Publiek Private Samenwerking (PPS). Een constructie waarbij de gemeente en een commercieel bedrijf de helft van de aandelen van een nieuw op te richten bedrijf zouden krijgen. Dat bedrijf zou dan de warmte leveren aan de bewoners van Groenpoort. Een dergelijke constructie, DEVO, werkt ook al in de rest van Veenendaal Oost. 

DEVO heeft alleen geen vlekkeloze start gehad. Er waren problemen met aansluitingen en de eerste jaren maakte DEVO een flink verlies. In die tijd kwam de gemeenteraad erachter dat een PPS behoorlijk risico's met zich meebrengt en de invloed van de gemeente beperkt is. In de afgelopen weken is er ook een partij opgedoken die meent een warmtenet in Groenpoort te kunnen aanleggen zonder geld van de gemeente nodig te hebben. Een PPS is dus niet de enige oplossing.

Wat GroenLinks betreft is een warmtenet de beste want de duurzaamste oplossing. Alleen warmtenetten hebben het nadeel dat ze vaak een hoog vastrecht vragen en dat het daarom vaak voor de gebruikers niet loont om beter te isoleren of andere manieren te vinden om minder warmte te gebruiken. Daarom is het voor GroenLinks belangrijk dat de raad invloed houdt op de prijsstelling en ook op de gebruikte techniek. Daardoor ligt een warmtebedrijf dat 100% eigendom is van de gemeente voor de hand.