IW4 Logo
IW4 Logo

GroenLinks gaat voor behoud van IW4

Een toekomstbestendige IW4 is in een ieders belang. Bij IW4 werken zowel mensen die een beschutte werkplek nodig hebben als mensen die geholpen worden om een reguliere baan te vinden, bijvoorbeeld door ze werkervaring op te laten doen. IW4 is een zelfstandig bedrijf met de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal als aandeelhouders. Op donderdag 18 oktober werd er in de raad gesproken over de toekomst van IW4.  Er wordt al sinds 2015 gesproken door de deelnemende gemeenten over hoe IW4 in de toekomst moet werken. In het plan dat donderdag door de gemeenteraad werd besproken, is wel goed vastgelegd hoe de IW4 financieel gezond moet blijven, maar niet wat nu de beste oplossing is voor de doelgroep van IW4. Daarover moeten de gemeenten nog nadere afspraken maken. GroenLinks vindt, dat de gemeenteraden van Rhenen Veenendaal en Renswoude meer invloed moeten hebben op de toekomst van IW4.

GroenLinks heeft samen met PvdA, SP, Denk, CDA en D’66 een motie ingediend. Doel hiervan was ervoor te zorgen, dat het college, ook over de beslissingen die nog genomen moeten worden, de gemeenteraad laat meepraten. In een andere motie vroeg GroenLinks om een degelijke evaluatie van de donderdag genomen besluiten, want daar was niets over vastgelegd.

Wethouder Lochtenberg zegde de gevraagde evaluatie meteen toe. Hij beloofde ook de raad regelmatig te informeren over de voortgang,  maar wilde zich niet vastleggen op duidelijke afspraken over hoe en wanneer de raad kon meepraten over de toekomst van IW4. Een meerderheid van de raad vond de toezeggingen van de wethouder voldoende. De motie van GroenLinks werd daarom niet aangenomen. Het spreekt voor zich, dat GroenLinks de ontwikkelingen heel goed zal blijven volgen. De toekomst van IW4 zal ook in de komende jaren onderwerp van gesprek blijven met onze geestverwanten in de gemeenteraad van Rhenen met wie we in de afgelopen weken regelmatig over dit onderwerp hebben overlegd.