Gezond en kansrijk opgroeien

Kinderombudsman: In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede.

Volgens het CBS zijn de cijfers in Veenendaal niet anders. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt nog steeds.. Er zijn een aantal minimaregelingen voor kinderen waarmee bijvoorbeeld een hobby of het lidmaatschap van een sportvereniging kan worden betaald. Die gelden voor kinderen waarvan de ouders een laag bruto inkomen hebben (maximaal 130% van het bijstandsniveau). Slechts een derde van de inwoners die hiervoor in aanmerking kunnen komen, vraagt dit aan. Deze maand werd in de raadscommissie het plan van aanpak besproken om kinderarmoede effectief te bestrijden.

 

Naast het aanbieden van incidentele oplossingen bestrijding kinderarmoede, zoals het aanbieden van een fiets, schoolbenodigdheden, worden ook scholen benaderd. De eerste signalen van kinderarmoede worden vaak door leerkrachten opgepikt, scholen kunnen ook kinderen die niet 'in beeld' zijn aandragen voor vergoedingen. Belangrijk onderdeel van het plan voor GroenLinks is dat door de input van kinderen zelf geïnventariseerd wordt tegen welke materiële en immateriële obstakels zij aanlopen.

Nu worden de eerste maatregelen al ingezet en in 2019 moet er een integraal plan liggen om kinderarmoede te bestrijden.  

Veel gezinnen hebben door stapeling van onkosten of inkomsten, door werk of ziekte, doordat zij net die paar euro bruto 'teveel' verdienen, weinig te besteden en kunnen door dit bruto inkomen geen beroep doen op toeslagen en regelingen.  Elke maand moeten weer de eindjes aan elkaar geknoopt worden. De officiële cijfers van kinderen die opgroeien in armoede zijn slechts het topje van de ijsberg.

GroenLinks vindt dat kinderen zorgeloos moeten kunnen opgroeien en dat Veenendaal een goed armoedebeleid gericht op kinderen moet neerzetten, waar gekeken wordt naar het besteedbaar inkomen van de ouder(s) en maatwerk geleverd wordt.