Gezond,  Duurzaam en Veilig. Dat zijn de kernwoorden van de in mei vastgesteld omgevingsvisie. Die uitgangspunten zijn behoorlijk ondergraven door twee wijzigingen die op het laatste moment door de gemeenteraad zijn toegevoegd. Enerzijds werd op initiatief van de VVD de doelstelling om het gebruik van de auto te ontmoedigen uit de plannen gehaald. Op initiatief van de SGP werd de mogelijkheid om een windmolen te plaatsen in Veenendaal geschrapt. 

Er gaat heel wat veranderen in de manier waarop Nederland wordt ingericht. Het oude stelsel van bestemmingsplannen gaat op de schop.In plaats van toetsen of wel aan alle door de gemeente opgestelde regels wordt voldaan, wordt er na de invoering van de omgevingswet, nu weer uitgesteld tot januari 2022, vooral gekeken hoe een nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan de door de gemeente geformuleerde doelen. Die doelen worden vastgelegd in een omgevingsvisie. Die wordt weer verder uitgewerkt in een omgevingsplan, dat de huidige bestemmingsplannen vervangt. De concept omgevingsvisie is nu door de gemeenteraad vastgesteld. Na de inspraakprocedure wordt dit najaar de definitieve versie vastgesteld.

Hoewel de gemeenteraad eerder al had ingestemd met plannen om Veenendaal in 2035 energieneutraal te maken, en met plannen om het gebruik van de auto te ontmoedigen. bleek het voor een meerderheid een brug te ver om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Zonder windenergie en ruim baan voor de auto zijn de duurzame plannen voor Veenendaal bijna onhaalbaar. Maar blijkbaar is duurzaamheid voor alle partijen belangrijk, totdat er daadwerkelijk wat moet gebeuren.

 

 

P.S. je kan meepraten over de omgevingsvisie, meer informatie via onderstaande link. 

https://www.meedoeninveenendaal.nl/omgevingsvisie/default.aspx