Door met DEVO

DEVO, Duurzame Energie Veenendaal Oost, wil uitbreiden. Omdat de gemeente Veenendaal aandeelhouder is van DEVO, en ook nog eens garant staat voor een flinke lening, moet de gemeenteraad van Veenendaal zich daarover uitspreken. Hoewel het financiele risico voor de gemeente licht toeneemt is GroenLinks van mening dat de duurzaamheid hier de doorslag moet geven, en is dus voor verdere investeringen door DEVO.

DEVO levert nu energie in Buurtstede, het middelste deel van Veenendaal Oost en de Veenderij, het zuidelijke deel dat op dit moment gebouwd wordt. Als die buurt klaar is zal die bestaan uit in totaal elf eilanden waarvan er nu al vijf zijn aangesloten op het warmte/koude systeem van DEVO. De projectontwikkelaars van drie eilanden die binnenkort worden bebouwd, hebben DEVO gevraagd om ook die drie eilanden aan te sluiten. Om dat mogelijk te maken moet de capaciteit van de centrale worden uitgebreid. Dat kost uiteraard geld, en daardoor zullen de schulden van DEVO toenemen. 

Omdat het college van B en W formeel de aandeelhouder is, mag zij dat in theorie zelf besluiten. Wijs geworden door de onrust die over DEVO was onstaan in de vorige raadsperiode, vroeg zij de gemeenteraad eerst om een mening, door middel van een consultatie. Dat is een procedure waarin het college de raad om een mening vraagt zonder dat de raad een besluit neemt. Het college kan dan de opmerkingen van de raad meenemen in hun eigen besluitvorming. Op die manier is de nieuwe investering van DEVO op maandag 8 oktober in de raadscommissie besproken.

Er is eerder afgesproken dat de gemeente garant staat voor de lening die DEVO bij de bank heeft afgesloten. De nieuwe investering leidt er niet toe dat de gemeente voor een hoger bedrag garant staat. Als DEVO niet kan investeren in de installatie, kunnen zij de nieuwe eilanden ook niet aansluiten. Dan zullen de projectontwikkelaars zelf moeten kiezen welke soort verwarming zij in hun huizen plaatsen. Het is niet gezegd dat zij de meest duurzame oplossing zullen kiezen. Daarnaast is de verwachting dat de hele installatie van DEVO door de nieuwe investeringen onder normale omstandigheden minder gas zal gebruiken. Er wordt nog wel gas gebruikt bij piek belastingen. 

Als we Veenendaal in 2035 energieneutraal willen krijgen, zullen we moeten investeren in duurzame oplossingen. Daarom stemt GroenLinks graag in met de extra investeringen in een duurzame verwarming voor Veenendaal Oost