Dat geldt zowel voor het groen als voor het straatmeubilair. De kwaliteit van de openbare ruimte  gaat er fors op vooruit als we meer doen met het aanwezige water. Dit sluit ook aan op de historie van Veenendaal. GroenLinks wil daarom een wandelroute langs het Valleikanaal. Met de aanleg van een kademuur aan de zuidkant van het water (zijde Sterke Arm) kan zo’n route gestalte krijgen.

Ook wil GroenLinks een mooie fontein in  het centrum.