GroenLinks wil dat inwoners betrokken worden bij het groen in hun buurt. GroenLinks ziet graag dat inwoners meer groen en minder tegels in hun tuinen aanleggen. Daardoor wordt de omgeving prettiger  èn wordt er minder regenwater via de riolen afgevoerd.

Gezonde bomen worden niet gekapt. Het groenbeheer laat volwassen bomen op een gezonde manier oud worden. Goed en gezond openbaar groen zorgt voor ecologische waarde, fijnstofafvang en wind- en geluidsregulering. Ook bij de doorgaande wegen, inclusief de rondwegen, kan gebruik worden gemaakt van groen voor fijnstof- en geluidsreductie.

Hoe groener een plaats is, hoe prettiger mensen er wonen. Veel groen is dus goed voor mens en milieu.