GroenLinks wil dat de  Veenendaal volledig duurzaam gaat inkopen en aanbesteden, van schone stroom en biologische Fair Trade koffiemelk tot circulaire gebouwen. Dit wordt bij aanbestedingsopdrachten bereikt door te gunnen op èchte waarde, waarbij niet alleen de kosten leidend zijn, maar de nadruk ligt op kwaliteit en duurzaamheid.

2.1 Duurzame verwarming

2.2 Meer groen, minder tegels

GroenLinks Veenendaal wil:

 • dat de gemeente het plaatsen van zonnepanelen op daken bevordert;
 • dat de mogelijkheid om windmolens te plaatsen langs de A12 serieus wordt bekeken;
 • dat de gemeente  de oprichting van energiebedrijven op wijk- en buurtniveau ondersteunt;
 • dat bij ruimtelijke plannen wordt vermeld hoe die kunnen bijdragen aan een energieneutraal Veenendaal;
 • energieneutraal en hoogwaardig bouwen actief stimuleren;
 • investeren in het groener en duurzamer maken van bedrijventerreinen; Veenendaal maakt één (of meer) van haar bedrijventerreinen energieneutraal;
 • gemeentelijke gebouwen waar mogelijk van groene daken voorzien; het dempt geluid, vangt fijnstof af en sommige daken zijn geschikt om als daktuin te gebruiken;
 • in nauw overleg met de netwerkbeheerder op termijn afstappen van aardgas;
 • dat regenwater  niet wordt afgevoerd via het riool; naast het bestaande gemeentelijke rioolplan, er moeten er afspraken komen om ‘betegeling’ van tuinen tegen te gaan en terug te dringen, zodat het water op natuurlijke wijze wordt afgevoerd;
 • de hoogspanningslijn ondergronds en inspanning van het college om dit te realiseren;
 • dat de gemeente haar werknemers stimuleert met het openbaar vervoer of met de fiets naar het werk te gaan en het bedrijfsleven stimuleert dit ook te doen met behulp van  zogenoemde ‘mobiliteitsplannen’;
 • kappen met kappen van gezonde bomen;
 • dat bij onderhoud en vervanging van openbaar groen rekening wordt gehouden met ecologische waarde, fijnstofafvang en geluids- en windregulering;
 • dat onderwijs over de natuur, van jong tot oud, door het IVN wordt uitgevoerd;
 • groene buurten, die met hulp van de buurtbewoners worden onderhouden, met ruimte voor eetbaar groen;
 • een gemeentelijk energiebeleid dat er op gericht is in de komende 20 jaar alle woningen aardgasvrij te maken;
 • dat de gemeente zich actief opstelt tegen overlast gevend vliegverkeer dat van of naar Lelystad over onze regio gaat vliegen.