Naar de toekomst kijken is in alle opzichten goed, ook de oudere generatie moet zich hiervan bewust zijn. Om deze visie actueel en relevant te houden is het belangrijk dat deze iedere vier jaar wordt bijgewerkt. Zo kunnen alle ontwikkelingen en nieuwe verwachtingen weer meegenomen worden in een nieuw toekomstbeeld.

GroenLinks wil dat de  gemeentelijke grens met Rhenen wordt verlegd naar de Cuneraweg. Op dit moment loopt de grens dwars door de wijk Petenbos-west en deelt deze zelfs straten in tweeën. Dit zorgt voor de nodige praktische problemen voor de bewoners. Een onwenselijke situatie, die kan worden opgelost door de grens te verleggen.