Alleen dan kan een stedenband een toegevoegde waarde hebben.

Food Valley, het samenwerkingsverband in de regio, gaat over economie, verkeer en landschap. De nadruk moet hierbij volgens GroenLinks liggen op landschap en duurzaamheid. Het behouden van de landschappelijke waarden van het Binnenveld, een zo groen mogelijke oplossing van de verkeersproblemen in de regio en het promoten van de Universiteit Wageningen zijn hierbij de belangrijkste punten.