Wijkgericht werken is hiervoor een stap in de goede richting. We zien jammer genoeg vaak dat wijken te weinig sociale samenhang hebben. Daarom moet de gemeente meer inzetten op buurtgericht werken, in de buurten is deze samenhang er vaak wel.