GroenLinks heeft succes met verbod op gevaarlijk bestrijdingsmiddel

GroenLinks Veenendaal is blij dat een 2e Kamermeerderheid heeft ingestemd heeft met een verbod van het gevaarlijke bestrijdingsmiddel glyfosaat. De Kamer nam een motie aan van GroenLinks 2e Kamerlid Rik Grashoff. Onkruidverdelgers die het middel glyfosaat bevatten, zoals Roundup, worden in de praktijk veel door gemeenten en particulieren gebruikt.
Wat zijn de gevolgen van het gebruik van glyfosaat in de praktijk?

Amerikaanse onderzoekers brengen glyfosaat in verband met verhoogde risico’s op lymfklierkanker (non-Hodgkin), miskramen en ADHD. Uit ander onderzoek blijkt dat glyfosaat ook kan leiden tot een vermindering van de productie van geslachtshormonen. Directe blootstelling aan een bestrijdingsmiddel met glyfosaat kan lijden tot hoesten, oogirritatie, diaree, korte ademhaling, overgeven en vermoeidheid.

Recent onderzoek van de universiteit van Pittsburgh wijst er op dat het bestrijdingsmiddel Roundup leidt tot sterfte van kikkers en andere amfibieën.
Glyfosaat kan tot een meter in de bodem doordringen, waardoor er een grote kans bestaat op uitspoeling naar het oppervlaktewater. Het middel kan mogelijk ook doordringen tot dieper gelegen grondwaterlagen. Glyfosaat is het op één na meest in de natuur zich verspreidende bestrijdingsmiddel en heeft daarom ook effect op planten die niet bespoten zijn.

Kortom genoeg redenen om dit middel te verbieden, iets waar GroenLinks al jaren voor pleit (ook in Veenendaal) en nu dus is gelukt.

Grashoff: “Waarom zou je  onkruidverdelgers gebruiken die zo'n schade aan mens, dier en milieu aanrichten? Ik ben blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer het met GroenLinks eens is dat middelen met glyfosaat verboden moeten worden. Dit betekent het einde van het gevaarlijke gif in tuinen, straten en plantsoenen.”

Ook in Veenendaal wordt nog steeds gebruik gemaakt van glyfosaat bij de bestrijding van onkruid op straten en wegen. En dat terwijl er andere methoden zijn die het milieu in veel mindere mate belasten (denk aan borstelen, verbranden en hete stoom/water). Zo rond het jaar 2000 schakelde de gemeente voor enkele wijken over op borstelen maar enkele jaren later werd -uit kostenoverwegingen- ook daar toch weer op spuiten overgestapt. Nu zal dus ook de gemeente Veenendaal het roer moeten omgooien en daar is de fractie van GroenLinks heel blij mee.

Kijk voor het onderzoekrapport van Greenpeace over Roundup op:

http://tinyurl.com/3tw7y54