Het imago van bible-belt-gemeente voorgoed voorbij

Open brief van de fractie van GroenLinks Veenendaal

De samenleving verhardt. In Dordrecht doodt een doorgedraaide politie-agent een meisje van twaalf en een potentiële premier van Nederland - Wilders - wordt beschuldigd van haatzaaien. In Veenendaal hebben ernstige geweldsmisdrijven in Veenendaal met zwaargewonde slachtoffers de inwoners geschokt.

De gewelddadige berovingen hebben een enorme impact op de inwoners van Veenendaal en daarbuiten. De VVD-fractie stelt dat bij deze geweldsdelicten het daderprofiel naar de Marokkaanse bevolking leidt. Bewijs hiervoor ontbreekt en inmiddels is al gebleken dat er een autochtone dader betrokken is geweest bij deze geweldsdelicten . De nationale ombudsman Brenninkmeijer waarschuwt voor dit soort ‘incidenten-politiek’, maar de uitlatingen zijn al gedaan en het leed is al geschied. Tweespalt is gezaaid.

Een krantenbericht waarin de burgemeester van Veenendaal stelt dat je in Veenendaal ’s-avonds niet meer veilig over straat kunt, is buiten alle proporties en gooit extra olie op het vuur. Inmiddels is de politie zeer actief. Zo actief, dat Marokkanen die ’s-avonds of ’s-nachts op straat zijn zich meermaals moeten legitimeren.

Het wijzende vingertje naar de Marokkaanse gemeenschap en het gevoel dat zij, in tegenstelling tot de autochtone bevolking, zich wèl moeten onderwerpen aan de legitimatieplicht, wekt wrevel.

Provocaties door rechtsextreme jongeren wrijven extra zout in de wonde bij de Marokkaanse jeugd. In de media stellen jongeren dat “de ellende begon met de komst van de camera’s”. Waar voorheen de hinder geconcentreerd was rondom de horeca in de binnenstad, is deze overlast nu verschoven naar de randen van het centrum en is daarmee oncontroleerbaar geworden. De eerdere stellingname van GroenLinks dat camera’s het probleem niet oplossen, maar slechts verplaatsen, wordt nu geboekstaafd. De voortdurende roep om nieuwe repressieve bevoegdheden voor de overheid werkt aantoonbaar contra-productief.

In lijn met de zienswijze van ombudsman Brenninkmeijer stellen wij, dat als we een minder grimmige samenleving wensen, we er voor moeten waken dat de intolerantie wordt aangewakkerd door overmatige aandacht van de politiek en de media voor incidenten, hoe ernstig van aard ook. Uitzonderlijke incidenten worden tot maat verheven, terwijl zij juist gerelativeerd moeten worden. Vooral ook omdat overheidsdiensten als de politie er steeds beter in slagen conflicten met en tussen burgers op te lossen. Bij het leven hoort nu eenmaal dat er afwijkingen zijn van het gewone, zonder hierbij de ernst van de geweldsmisdrijven in twijfel te trekken en deze dienen uiteraard ook stevig bestraft te worden. Maar om te voorkomen dat Veenendaal verwordt tot een nachtwakersstaat moet de overheid juist nu een voorbeeldfunctie vervullen in tolerantie.

 

Jurgen Hillaert

Fractievoorzitter GroenLinks Veenendaal

 

Abdel Saghouani

Raadslid GroenLinks Veenendaal