Nieuws

Bouwen is vertrouwen

In Veenendaal wordt volop gebouwd. Daarvoor worden bestemmingsplannen aangepast. Dit kan betekenen dat je vrije uitzicht verdwijnt en er een nieuwbouwwijk voor in de plaats komt. Soms hebben inwoners dan recht op een schadevergoeding omdat de omgeving verandert (planschade). Omdat niet elke verandering een verslechtering is, wordt advies gevraagd aan een onafhankelijk bureau dat bepaalt of er schade is.

Lees verder

Vijftig jaar oud bestemmingsplan eindelijk geactualiseerd

Het bestemmingsplan ‘Tussen Grift en Spoor’ werd unaniem door de raad vastgesteld. Een goede zaak. Het is het eerste bestemmingsplan waar ondergronds bouwen – weliswaar nog op bescheiden schaal – in geregeld is. Iets waar GroenLinks afgelopen jaren voor gepleit heeft.

Lees verder

Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld

De WERV gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal hebben een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Binnenveld opgesteld, waarin de gewenste ontwikkeling van het Binnenveld is vastgelegd. Dit LOP werd door de Veenendaalse raad unaniem aangenomen.

Lees verder

Principes blokkeren (voorlopig) klimaatbeleid

Het college was van plan om een kwart miljoen euro vrij te maken voor klimaatbeleid in Veenendaal. Dit wilde het college regelen via de zogeheten BERAP (bestuursrapportage). De BERAP is evenwel bedoeld voor verslaglegging achteraf en niet voor het vormen van nieuw beleid.

Lees verder

AED's - sympathiek maar onduidelijk voorstel

In de raadsvergadering van 1 november stond het onderwerp ‘AED’s’ op de agenda. Een AED (automatisch externe defibrillator) kan ingezet worden om iemand met een hartstilstand te redden. Het voorstel was om € 32.000 uit de algemene reserve te halen en daarvoor instellingen en verenigingen (buitensportverenigingen, kerken, theater etc.) in Veenendaal de mogelijkheid te geven om een AED aan te schaffen met een 30%-bijdrage van de gemeente. Door met zijn allen tegelijk in te kopen via de gemeente is kwantumkorting mogelijk.

Lees verder