Nieuws gefilterd op Fractie

Tijd om te stoppen met cameratoezicht

Beveiligingscamera's

Sinds 2009 hangt er een tiental beveiligingscamera's in het centrum van Veenendaal. Nu moet er opnieuw €50.000 worden geïnvesteerd om te zorgen dat  beelden van deze camera's van voldoende kwaliteit zijn om live mee te kijken of daders na afloop op te sporen.   
 

Maar waarom zouden we?

Veenendaal als ICT stad kan ambitieuzer en Smarter

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente Veenendaal zich Profileert als ICT centrum van de regio. Daar bleek nogal wat aan aan te scherpen. Doelstellingen zijn vrijblijvend en monitoring blijft achterwege. Als Veenendaal het ICT centrum van de regio wil zijn, moet de gemeente de regie naar zich toe trekken.

Lees verder

Meneer Trump

Meneer Trump,                           

Dit is een boodschap van de gemeente Veenendaal, een plaats in Nederland, u weet wel, die van 'Netherlands second'.  Welkom bij de introductie over de plaats, u zult het fantastisch vinden. Veenendaal is trouwens een stad. Dat is een alternatief feit.

Lees verder

Oprichting nieuwe streekomroep kan door na amendement GroenLinks

De lokale omroep voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en omstreken is in financieel zwaar weer beland. Ondermeer omdat Veenendaal tot nu toe geen financiele bijdrage leverde. Nu ligt er een plan om de beide beheerstichtingen te fuseren, de schulden te saneren en tot een breedgedragen streekomroep te komen. De plannen waren hoopgevend, maar de raad twijfelde. Een amendement van GroenLinks om een extra meetmoment in te bouwen voordat het tweede deel van de subsidie werd uitgekeerd wist de meeste partijen over de streep te trekken.

Lees verder

College pikt rol gemeenteraad in bij bestemmingsplan Castor

in 2005 heeft de gemeenteraad de kaders gesteld voor woningbouw op het Castorterrein. Afspraak was dat er voor 30% sociale woningbouw, woningen met een maximle huurgrens van € 710,68 gebouwd zouden worden. Ook al is het even geleden dat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen, voor GroenLinks betekent dit niet dat het College van B & W 10 jaar later zelfstandig akkoord kan gaan met het voorstel van de ontwikkelaar om ALLEEN vrije sector huurwoningen te bouwen.

Vrije sector huurwoningen zijn duurdere huurwoningen. Laat er nu juist een schreeuwend tekort zijn aan woningen in het lagere huursegment (sociale woningbouw), waardoor er lange wachtlijsten ontstaan, juist omdat er zo weinig aanbod is. Het is gebruikelijk dat een college van B & W kaders die de gemeenteraad stelt niet zelf verandert, maar eerst terugkomt naar de gemeenteraad voor het wijzigen van deze kaders. Doe je dat niet dan neem je de gementeraad niet serieus. 

Het feit dat er zo weinig betaalbare  huurwoningen zijn, veel te lange wachtlijsten en het college op de stoel van de gemeenteraad gaat zitten, is voor GroenLinks een reden om tegen dit bestemmingsplan te stemmen