Nieuws gefilterd op Fractie

Regionale Energie Strategie: Wie gaat erover?

Het is een beetje laat, maar nu staat de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. In Parijs is een klimaatakkoord getekend dat de ondertekenaars dwingt echt iets te doen. De rijksoverheid heeft bepaald dat Foodvalley een van de 30 regio’s is die met een gezamenlijk plan zullen moeten komen.  Dat betekent dat er ook lokaal en regionaal actie moet worden ondernomen. De regio FoodValley is begonnen met een Regionale Energie Strategie, (RES) die ervoor moet zorgen dat in 2050 er geen CO2 meer wordt uitgestoten in de regio. Dat is nogal wat.

Veenendaal heeft, op initiatief van GroenLinks, al besloten om in 2035 energieneutraal te zijn. Nu moet er nog worden uitgewerkt wat dat regionaal betekent. GroenLinks vindt dat te belangrijk om zonder meer aan de wethouder en de ambtenaren over te laten. Niet omdat zij er geen verstand van hebben, maar omdat zij geen vertegenwoordigers van de Veenendalers zijn en de raad wel. Een motie van GroenLinks om een klankbordgroep uit de op te richten om de wethouder bij te staan, werd ingetrokken nadat de wethouder had toegezegd de raad op andere manieren betrokken te houden. 

Lees verder

Raad laat tanden zien

Gemeentehuis Veenendaal Zuidzijde

Niets is vervelender dan een politiek orgaan dat nog eens benadrukt hoe belangrijk zij zelf is. Het is nog vervelender dat het soms nodig is. Donderdag 21 februari is er een motie van GroenLinks unaniem aangenomen waarin eigenlijk stond dat het tijd werd om de gemeenteraad serieus te nemen.

Lees verder

Nepleerlingen

Vorige week werd bekend dat er op het CLV vijf acteurs geplaatst zijn, die deden alsof zij leerlingen waren voor een realityprogramma van Vincent TV Producties voor RTL. Door oplettende leerlingen werd ontdekt dat de Facebook profielen van deze “leerlingen” nep zijn. 

Lees verder

Een nieuwe burgemeester

Sinds enige weken is bekend dat Gert Jan Kats de nieuwe burgemeester van Veenendaal wordt. Hij is lid van de SGP, een partij waarvan de beginselen een flink eind afstaan van de uitgangspunten van GroenLinks. Veel mensen in Veenendaal vragen zich af hoe de gemeenteraad tot die keuze heeft kunnen komen. Dat kan ik u vertellen. Vanaf 18 november 2093.  Het hele proces is geheim vanaf het moment dat de vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters in een gemeenteraad, is benoemd tot het moment dat de naam van de uiteindelijke kandidaat naar buiten wordt gebracht. Alle stukken worden openbaar na 75 jaar. En dat plaatst de leden van de gemeenteraad en de nieuw benoemde burgemeester in een nogal lastig parket.  

Lees verder

Door met DEVO

DEVO, Duurzame Energie Veenendaal Oost, wil uitbreiden. Omdat de gemeente Veenendaal aandeelhouder is van DEVO, en ook nog eens garant staat voor een flinke lening, moet de gemeenteraad van Veenendaal zich daarover uitspreken. Hoewel het financiele risico voor de gemeente licht toeneemt is GroenLinks van mening dat de duurzaamheid hier de doorslag moet geven, en is dus voor verdere investeringen door DEVO.

Lees verder

Tijd om te stoppen met cameratoezicht

Beveiligingscamera's

Sinds 2009 hangt er een tiental beveiligingscamera's in het centrum van Veenendaal. Nu moet er opnieuw €50.000 worden geïnvesteerd om te zorgen dat  beelden van deze camera's van voldoende kwaliteit zijn om live mee te kijken of daders na afloop op te sporen.   
 

Maar waarom zouden we?