College blokkeert onderzoek naar reïntegratie

Mede op verzoek van GroenLinks heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de effectiteit van het veense reïntegratiebeleid. Of althans dat hebben ze geprobeerd. Het college weigerde mee te werken aan een steekproef van dertig dossiers. Omdat de effecten van reintegratietrajecten blijkbaar niet werden bijgehouden, wilde de onderzoekers aan de hand van individuele gesprekken proberen een beeld te krijgen van de effectiviteit van het een en ander. Het college vindt dat privacygevoelig en disproportioneel. Daar is GroenLinks niet van overtuigd.

In oktober van 2012 heeft de raad unaniem een motie van GroenLinks aangenomen waarin het college werd opgedragen om voortaan beter bij te houden wat de uitstroom uit de participatietrajecten is. Als dat gebeurd was, was een nader onderzoek niet nodig geweest. Nadat een motie met het verzoek om de effectiviteit van de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te onderzoeken van GroenLinks het niet had gehaald, besloot de rekenkamercommissie zelfstandig dat zij dit toch wilden onderzoeken. Het college leverde informatie aan over de gehele groep mensen die in de afgelopen jaren door de gemeente zijn geholpen met het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Daaruit konden de onderzoekers niet opmaken hoe effectief het ingezette beleid nu eigenlijk was. Daarom stelden zij voor om van 30 personen uit die groep de dossiers te lichten en die personen te interviewen. Daaraan wilde het college niet meewerken.

In eerste instantie zij het college dat het onderzoek de privacy van de onderzochte personen te veel zou schaden. De net aangestelde privacy-medewerker van de gemeente vond echter dat de Rekenkamercommissie voldoende waarborgen had ingebouwd. Daarna gooide het college het erop dat het teveel werk was voor het resultaat dat het op zou leveren. Terwijl het college nog in onderhandeling was met de rekenkamercommissie, stuurde het een brief naar de raad, waarin zij aankondigde niet verder mee te werken met het onderzoek. Daarmee leken verdere gesprekken tussen de Rekenkamercommissie en het college weinig zin meer te hebben. Na nog een dappere poging ondernomen te hebben om er uit te komen, heeft de commissie nu een half onderzoek naar de raad gestuurd. Tijdens de commissie bleek de raad unaniem niet blij met de door het college gevolgde koers. Het leek wel, zoals dhr. Cozijnsen van het CDA opmerkte, of het college bang was voor wat het onderzoek op zou leveren.

In het beste geval heeft het college onhandig geopereerd, in het slechtste geval heeft zij gepoogd een onderzoek te torpederen dat misschien een onwelkome uitkomst zou hebben. GroenLinks gaat tot het tegendeel blijkt uit van het eerste. Maar wat ons betreft komt het volledige onderzoek alsnog.